UDDANNELSESLÆGERNE

Sandra Kulmbach

Introduktionsstilling

Maria Gad Eskesen

Basislæge ( På barselsorlov i 2021)

Julie Hermansen

Bloklæge fase 3

Gudny Horst

Bloklæge fase 3

Jacob Nordentoft

Basislæge

Victoria Man

Bloklæge fase 1, sygehusdelen

( Er i Brørup Lægehus ca 1 dag om måneden)

Kasper Hermansen

Bloklæge fase, sygehusdelsen

( Er i Brørup Lægehus ca 1 dag om måneden)

Hvor langt er uddannelseslægerne ?
 
BASISLÆGEN har afsluttet lægestudiet og typisk haft ½ års ansættelse på sygehuset og skal være 6 mdr i lægehuset
INTRODUKTIONSLÆGEN er færdig med sin basisuddannelse og overvejer at blive praktiserende læge. Introduktionsstillingen kan vare enten 6 eller 12 mdr
BLOKLÆGEN har valgt speciallægeuddannelsen til praktiserende læge og skal gennemgå 3 faser :

  • Fase 1 er 6 mdr i lægehuset efterfulgt at 30 mdr. på sygehuset, men med månedlige returdage i lægehuset
  • Fase 2 er 6 mdr i lægehuset
  • Fase 3 lægen kommer fra et andet lægehus og skal være 12 mdr i lægehuset. Det er sidste ansættelse inden man er speciallæge i almen medicin.