KONTROL AF KRONISK SYGDOM

Vi tilbyder rutinekontrol af kronisk sygdom 2-4 gange om året.

Den enkelte kontrol er typisk delt i 2 besøg i lægehuset: 
- konsultation med blodprøvetagning og evt. andre forundersøgelser
- opfølgende konsultation med egentlig kontrol og evt. regulering af behandlingen

De 2 konsultationer vil typisk være med nogle dages mellemrum så der kan være svar på prøverne.

Tre gange om året varetages kontrollen typisk af en oplært sygeplejerske med inddragelse af lægen ved behov (kvartalskontroller).

En gang om året er kontrollen hos lægen (årskontrollen).