KONTAKT KLINIKKEN. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

RECEPTFORNYELSE

Via hjemmesiden kan du genbestille den faste medicin. Når du har bestilt medicin kan der gå flere timer inden den er klar på apoteket.

TIDSBESTILLING

Via hjemmesiden kan du bestille tid hos din læge, sygeplejerske eller laborant. Er der lang ventetid til næste ledige konsultation, kan du med fordel søge på en af de andre læger eller alternativt: ringe til lægehuset.

SVAR FRA LÆGEN OG EMAIL-KONSULTATION

Her er det er muligt at se svar fra din læge og/eller kontakte din læge direkte ved brug af email-konsultation. Vi opfordrer alle patienter til at benytte denne mulighed, da patienten herved undgår ventetid i telefonen.

NYHEDER

NYE RETNINGSLINIER FOR VANEDANNENDE MEDICIN

PERSONLIGT FREMMØDE VED RECEPTFORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN
 
Sundhedsstyrelsen har indskærpet at receptfornyelse af vanedannende medicin skal ske ved personligt fremmøde hos egen læge.
Med vanedannende medicin menes:
- OPIOIDER (fx morfin, tramadol, kodein)
- BENZODIAZEPINER ( beroligende medicin og sovetabletter)
- ADHD ( enkelte præparater)
Opstramningen sker som led i et forsøg på at reducere forbruget af vanedannende medicin i Danmark.
Udover at medicinen kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.
 
For fremtiden vil det i Brørup Lægehus kun være muligt at forny recepter ved PLANLAGTE KONSULTATIONER:
- ÅRSKONTROL: 1 gang årligt planlægges behandlingen ved lægekonsultation.
- RECEPTFORNYELSEN hver 6 - 12 uge foregår ved planlagt sygeplejerskekonsultation.
Du kan altså IKKE forny recepter i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende sig spontant i sekretariatet
 
Vi håber på at nedsætte forbruget af vanedannende medicin hos vores patienter og håber på patienternes opbakning til de nye retningslinjer.
Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelsen rettet til din læge og ikke lægehusets personale.
 
Du kan læse mere om sundhedstyrelsens vejledning på nedenstående link:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

Læge Pooya Rajabaleyan

UDDANNELSESLÆGER I LÆGEHUSET

Følgerne uddannelseslæger kan du i øjeblikket møde i lægehuset:

Pooya Rajabaleyan, basislæge

Helena Ditzel, basislæge

Victoria Man, bloklæge i fase 1

Læs mere under fanebladet:

PERSONALE

Tag godt i mod vores uddannelseslæger !

Læge Helena Ditzel

 

Læge Victoria Man 

 

UDEBLIVELSER og HUSK AT OPDATERE KONTAKTOPLYSNINGER !!

UDEBLIVELSER: Lægehuset oplever desværre mange udeblivelser. Vi vil bede dig melde afbud i god tid, så en anden patient kan få din tid.

Hvis du udebliver uden afbud, vil du få tilsendt udeblivelsesbreve fra lægehuset.

KONTAKTOPLYSNINGER: Hvis du får nyt telefonnummer eller ny email-adresse er det vigtigt, at du opdaterer dine kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Det gøres ved at klikke "KONTAKT KLINIKKEN" og logge ind. Under punktet "Ret kontaktoplysninger" kan du ændre telefonnummer og email-adresse.

 

HENVENDELSER OM MORGEN OG UDDANNELSESLÆGER

1) I perioden kl. 8.00 - 9.00 er der ofte travlt grundet henvendelser fra patienter med AKUT opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til at IKKE akutte henvendelser (for eksempel medicinbestilling, tidsbestilling mm) foregår i tidrummet efter kl. 9.00
Desuden opfordrer vi til, at personlige henvendelser i sekretariatet begænses videst muligt.
I stedet ønsker vi at patienter benytter hjemmesiden til medicinbestilling, tidsbestilling og email-konsultation.
 
2) I Brørup Lægehus ønsker vi at afhjælpe lægemanglen. Derfor har vi altid 2 - 3 uddannelseslæger i lægehuset.
Således vil over 1/3 af alle konsultationer i lægehuset foregår ved en uddannelseslæge.
Dette er vigtig information, således at vores patienter forventer, at de ofte vil blive tilbudt konsultation ved vores uddannelseslæger.
Uddannelseslægerne er alle kompetente, uddannede læger, og ofte vil der være kortere ventetid til konsultaion ved uddannelseslægerne.

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - onsdag: 8.00 -15.00

Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 -13.30

TELEFONISK

88 43 77 77

Man - Tors: 8.00-15.00

Fre: 8.00 - 13.30

Der er åbent på telefonen indtil kl 16.00 alle dage i akutte tilfælde.