KONTAKT KLINIKKEN. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

RECEPTFORNYELSE

OBS OBS Brug http://sundhed.dk hvis er i tvivl om, om du har flere recepter tilbage.

Bestiller du medicin via hjemmesiden, samtidigt med at du stadig har recepter liggende, så blive bestillingen afvist.

 http://sundhed.dk kan med dit Nem-ID desuden få adgang til din sundhedsjournal, behandlinger på sygehusene, finde blodprøvesvar mm.

 http://patienthåndbogen.dk kan du finde informationer og gode råd omkring de fleste sygdomme.

TIDSBESTILLING

Via hjemmesiden kan du bestille tid hos din læge, sygeplejerske eller laborant. Er der lang ventetid til næste ledige konsultation, kan du med fordel søge på en af de andre læger eller alternativt: ringe til lægehuset.

 

GRATIS INFLUENZAVACCINATION

Borgere over 65år og udvalgte sygdomsgrupper tilbydes GRATIS INFLUENZAVACCINATION I BRØRUP LÆGEHUS

HUSK SYGESIKRINGSKORTET

Er du i tvivl om du bør influenzavaccineres, så læs mere her:

https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Influenzavaccination/Tilbud-om-vaccination-til-risikogrupper

SVAR FRA LÆGEN OG EMAIL-KONSULTATION

Her er det er muligt at se svar fra din læge og/eller kontakte din læge direkte ved brug af email-konsultation. Vi opfordrer alle patienter til at benytte denne mulighed, da patienten herved undgår ventetid i telefonen.

NYHEDER

RETNINGSLINIER FOR VANEDANNENDE MEDICIN

PERSONLIGT FREMMØDE VED RECEPTFORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN
 
Sundhedsstyrelsen har indskærpet at receptfornyelse af vanedannende medicin skal ske ved personligt fremmøde hos egen læge.
Med vanedannende medicin menes:
- OPIOIDER (fx morfin, tramadol, kodein)
- BENZODIAZEPINER ( beroligende medicin og sovetabletter)
- ADHD ( enkelte præparater)
Opstramningen sker som led i et forsøg på at reducere forbruget af vanedannende medicin i Danmark.
Udover at medicinen kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.
 
For fremtiden vil det i Brørup Lægehus kun være muligt at forny recepter ved PLANLAGTE KONSULTATIONER:
- ÅRSKONTROL: 1 gang årligt planlægges behandlingen ved lægekonsultation.
- RECEPTFORNYELSEN hver 6 - 12 uge foregår ved planlagt sygeplejerskekonsultation.
Du kan altså IKKE forny recepter i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende sig spontant i sekretariatet
 
Vi håber på at nedsætte forbruget af vanedannende medicin hos vores patienter og håber på patienternes opbakning til de nye retningslinjer.
Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelsen rettet til din læge og ikke lægehusets personale.
 
Du kan læse mere om sundhedstyrelsens vejledning på nedenstående link:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

Læge Tina Nørgaard

UDDANNELSESLÆGER I LÆGEHUSET

Følgerne uddannelseslæger kan du i øjeblikket møde i lægehuset:

Tina Nørgaard, bloklæge fase 2

Heroudover er der tidligere uddannelseslæger der ind i mellem har en dag i lægehuset.

Læs mere under fanebladet:

PERSONALE

Tag godt i mod vores uddannelseslæger !

  

 

AKUT-SYGEPLEJERSKER I BRØRUP LÆGEHUS

Fremover vil patienter med udvalgte akutte sygdomme blive visiteret til akutsygeplejersken.

Det drejer sig typisk om simple luftvejsinfektioner med hoste, ondt i halsen, bihule-, øjen- og ørebetændelse samt hud- og sårinfektioner.

Akutsygeplejerskerskene er alle efteruddannet til at varetage disse sygdomsgrupper, og de arbejder tæt sammen med akutlægen under løbende supervision.

Tag godt imod akutsygeplejersken smiley

 

ULTRALYDS-SCANNER, HENVENDELSER OM MORGEN OG UDDANNELSESLÆGER

1) Brørup Lægehus har anskaffet sig en ultralydscanner.
Lægehuset finder det interessant og spændende at benytte ultralyd i diagnosen af visse sygdomme.
Der er ikke noget overenskomstmæssigt krav til praktiserende læger om at de skal kunne ultralydsscanne.
Fremover vi lægehusets patienter i visse tilfælde blive spurgt om de vil scannes, som en del af udredningen af deres sygdom samt oplæringen af lægerne til scanneren.
Patienterne vil ikke kunne bestille eller forvente en scanning, da en evt scanning afhænger af den enkelte læges kompetencer og de tidsmæssige forhold på dagen.
 
2) I perioden kl. 8.00 - 9.00 er der ofte travlt grundet henvendelser fra patienter med AKUT opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til at IKKE akutte henvendelser (for eksempel medicinbestilling, tidsbestilling mm) foregår i tidrummet efter kl. 9.00
Desuden opfordrer vi til, at personlige henvendelser i sekretariatet begænses videst muligt.
I stedet ønsker vi at patienter benytter hjemmesiden til medicinbestilling, tidsbestilling og email-konsultation.
 
3) I Brørup Lægehus ønsker vi at afhjælpe lægemanglen. Derfor har vi altid 2 - 3 uddannelseslæger i lægehuset.
Således vil over 1/3 af alle konsultationer i lægehuset foregår ved en uddannelseslæge.
Dette er vigtig information, således at vores patienter forventer, at de ofte vil blive tilbudt konsultation ved vores uddannelseslæger.
Uddannelseslægerne er alle kompetente, uddannede læger, og ofte vil der være kortere ventetid til konsultaion ved uddannelseslægerne.
 
4) UDEBLIVELSER: Lægehuset oplever desværre mange udeblivelser. Vi vil bede dig melde afbud i god tid, så en anden patient kan få din tid.
Du vil få tilsendt et udeblivelsesbrev, hvis du udebliver fra en konsultation

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - onsdag: 8.00 -15.00

Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 -13.30

TELEFONISK

88 43 77 77

Man - Tors: 8.00-15.00

Fre: 8.00 - 13.30

Der er åbent på telefonen indtil kl 16.00 alle dage i akutte tilfælde.