KONTAKT KLINIKKEN. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE DE KOMMENDE UGER BRØRUP LÆGEHUS

SKRIV EN MAIL TIL DIN LÆGE !!

- VI ØNSKER AT UNDGÅ EN AT EN PUKKEL AF HENVENDELSER HOBER SIG OP TIL EFTER CORONA-KRISEN. 

SÅ HVIS DU HAR ET SYGDOMS- ELLER SUNDHEDSPROBLEM ( som IKKE er af akut karakter), MÅ DU MEGET GERNE SKRIVE TIL DIN LÆGE PÅ MAIL             ( Hvis din henvendelse vedrører en  akut problemstilling bedes du i stedet ringe til lægehuset).

OBS: OVER PÅSKEN BLIVER DER IKKE BESVARET EMAIL, OG DER KAN I EN PERIODE KUN SKRIVES TIL UDVALGTE LÆGER.

PLANLAGTE TIDER:

- GRUNDET SITUATIONEN OMKRING CORONA, VIL NOGLE AF DE PLANLAGTE TIDER I LÆGEHUSET BLIVE FLYTTET

- HVIS DIN TID SKAL FLYTTES, BLIVER DU KONTAKTET AF LÆGEHUSET

- HVIS DU HAR EN PLANLAGT TID I LÆGEHUSET, BEHOLDER DU DIN TID, MEDMINDRE DU ER BLEVET KONTAKTET AF LÆGEHUSET ELLER MEDMINDRE DU FØLER DIG SYG

- HVIS DU FØLER DIG AKUT SYG, SKAL DU IKKE MØDE OP I LÆGEHUSET, SELVOM DU HAR EN PLANLAGT TID. RING TIL LÆGEHUSET I STEDET.

- DET ER VIGTIGT AT DU IKKE MØDER UANMELDT OP I LÆGEHUSET. I STEDET BEDES DU VED BEHOV KONTAKTE LÆGEHUSET PÅ MAIL ELLER TELEFON.

HVIS DU ØNSKER EN TID I LÆGEHUSET MED EN IKKE-AKUT TILSTAND:

- HVIS DU FØLER DIG SYG ELLER HAR SYMPTOMER, SOM IKKE ER AKUTTE, MÅ DU MEGET GERNE SKRIVE MAIL DIREKTE TIL LÆGEN ELLER RINGE TIL SEKRETÆREN I LÆGEHUSET.

PÅ DEN MÅDE KAN VI VURDERE DIN SITUATION OG MULIGVIS OPSTARTE BEHANDLING ELLER PLANLÆGGE UDREDNING UDEN FYSISK KONTAKT I LÆGEHUSET.

- RETNINGSLINJER VEDRØRENDE CORONASMITTE KAN MED FORDEL LÆSES PÅ SUNDHEDSSTYRELSENS HJEMMESIDE: WWW.SST.DK ELLER PÅ WWW.CORONASMITTE.DK

VEDRØRENDE VACCINE MOD LUNGEBETÆNDELSE:

- VACCINEN ER IKKE BLEVET PRODUCERET PÅ STATENT SERUMINSTITUT ENDNU, SÅ DU KAN IKKE BOOKE TID TIL VACCINEN.

HOLD ØJE MED LÆGEHUSETS HJEMMESIDE, HVOR VI I UGEN EFTER PÅSKE VIL OPDATERE INFORMATIONEN OM DENNE VACCINE.

GENERAL INFORMATION VEDRØRENDE CORONA

MANGE CORONA-RELATEREDE SPØRGSMÅL KAN BESVARES VI DETTE LINK:

 

http://CORONASMITTE.DK

 

 

- LOG PÅ HJEMMESIDEN/PATIENTPORTALEN

Sådan gør du; trin for trin

NY BRUGER:

1) Klik på "Kontakt Klinikken" og på "Ny bruger"

2) Indtast personoplysninger og tryk på "Opret bruger"

3) Du modtager en e-mail og er nu oprettet

 

LOG IND PÅ "PATIENTPORTALEN":

1) Indtast CRP-nummer og adgangskode og tryk "Log ind"

2) Åben din e-mail og afvent at du får tilsendt "Sikkerhedskode"

3) HUSK: Du skal IKKE lukke siden med "Patientportalen" ned mens du åbner din e-mail

4) Indtast den tilsendte "Sikkerhedskode" i "Patientportalen" og tryk "Log ind"

 

GLEMT ADGANGSKODE:

1) Tryk på "Glemt adgangskode"

2) Indtast CPR-nummer og e-mailadresse og tryk "Nulstil adgangskode"

3) Du modtager email link, der anvendes til at vælge ny adgangskode

 

HUSK AT OPDATERE "PATIENTPORTALEN" HVIS DU ÆNDRER TELEFONNUMMER ELLER E-MAIL

INFORMATION VEDRØRENDE CORONAVIRUS

 

 

sundhedstyrelsens hjemmeside kan du følge med i retningslinjerne:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Til jeres information har Sundhedsstyrelsen nu oprettet en Hotline vedr. ny Coronavirus.

Hotline er både tiltænkt borgere og sundhedsprofessionelle.

Åbningstiden er dagligt mellem 08.30-15.30.

Telefonnummer 7222 7459.

 

NYHEDER

RETNINGSLINIER FOR VANEDANNENDE MEDICIN

PERSONLIGT FREMMØDE VED RECEPTFORNYELSE AF VANEDANNENDE MEDICIN
 
Sundhedsstyrelsen har indskærpet at receptfornyelse af vanedannende medicin skal ske ved personligt fremmøde hos egen læge.
Med vanedannende medicin menes:
- OPIOIDER (fx morfin, tramadol, kodein)
- BENZODIAZEPINER ( beroligende medicin og sovetabletter)
- ADHD ( enkelte præparater)
Opstramningen sker som led i et forsøg på at reducere forbruget af vanedannende medicin i Danmark.
Udover at medicinen kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.
 
For fremtiden vil det i Brørup Lægehus kun være muligt at forny recepter ved PLANLAGTE KONSULTATIONER:
- ÅRSKONTROL: 1 gang årligt planlægges behandlingen ved lægekonsultation.
- RECEPTFORNYELSEN hver 6 - 12 uge foregår ved planlagt sygeplejerskekonsultation.
Du kan altså IKKE forny recepter i telefonen, via hjemmesiden eller ved at henvende sig spontant i sekretariatet
 
Vi håber på at nedsætte forbruget af vanedannende medicin hos vores patienter og håber på patienternes opbakning til de nye retningslinjer.
Ved tvivlsspørgsmål bedes henvendelsen rettet til din læge og ikke lægehusets personale.
 
Du kan læse mere om sundhedstyrelsens vejledning på nedenstående link:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/vejledning-om-ordination-af-afhaengighedsskabende-laegemidler-er-blevet-revideret

Læge Tina Nørgaard

UDDANNELSESLÆGER I LÆGEHUSET

Følgerne uddannelseslæger kan du i øjeblikket møde i lægehuset:

Tina Nørgaard, bloklæge fase 2

Heroudover er der tidligere uddannelseslæger der ind i mellem har en dag i lægehuset.

Læs mere under fanebladet:

PERSONALE

Tag godt i mod vores uddannelseslæger !

  

 

AKUT-SYGEPLEJERSKER I BRØRUP LÆGEHUS

Fremover vil patienter med udvalgte akutte sygdomme blive visiteret til akutsygeplejersken.

Det drejer sig typisk om simple luftvejsinfektioner med hoste, ondt i halsen, bihule-, øjen- og ørebetændelse samt hud- og sårinfektioner.

Akutsygeplejerskerskene er alle efteruddannet til at varetage disse sygdomsgrupper, og de arbejder tæt sammen med akutlægen under løbende supervision.

Tag godt imod akutsygeplejersken smiley

 

ULTRALYDS-SCANNER, HENVENDELSER OM MORGEN OG UDDANNELSESLÆGER

1) Brørup Lægehus har anskaffet sig en ultralydscanner.
Lægehuset finder det interessant og spændende at benytte ultralyd i diagnosen af visse sygdomme.
Der er ikke noget overenskomstmæssigt krav til praktiserende læger om at de skal kunne ultralydsscanne.
Fremover vi lægehusets patienter i visse tilfælde blive spurgt om de vil scannes, som en del af udredningen af deres sygdom samt oplæringen af lægerne til scanneren.
Patienterne vil ikke kunne bestille eller forvente en scanning, da en evt scanning afhænger af den enkelte læges kompetencer og de tidsmæssige forhold på dagen.
 
2) I perioden kl. 8.00 - 9.00 er der ofte travlt grundet henvendelser fra patienter med AKUT opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til at IKKE akutte henvendelser (for eksempel medicinbestilling, tidsbestilling mm) foregår i tidrummet kl. 9.00 - 14.15
Desuden opfordrer vi til, at personlige henvendelser i sekretariatet begænses videst muligt.
I stedet ønsker vi at patienter benytter hjemmesiden til medicinbestilling, tidsbestilling og email-konsultation.
 
3) I Brørup Lægehus ønsker vi at afhjælpe lægemanglen. Derfor har vi altid 2 - 3 uddannelseslæger i lægehuset.
Således vil over 1/3 af alle konsultationer i lægehuset foregår ved en uddannelseslæge.
Dette er vigtig information, således at vores patienter forventer, at de ofte vil blive tilbudt konsultation ved vores uddannelseslæger.
Uddannelseslægerne er alle kompetente, uddannede læger, og ofte vil der være kortere ventetid til konsultaion ved uddannelseslægerne.
 
4) UDEBLIVELSER: Lægehuset oplever desværre mange udeblivelser. Vi vil bede dig melde afbud i god tid, så en anden patient kan få din tid.
Du vil få tilsendt et udeblivelsesbrev, hvis du udebliver fra en konsultation

 

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Mandag - onsdag: 8.00 -15.00

Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 -13.30

TELEFONISK

88 43 77 77

Man - Tors: 8.00-14.15

Fre: 8.00 - 13.30

Der er åbent på AKUT-telefonen indtil kl 16.00 alle dage i tilfælde af akut opstået sygdom.